Perjantai, Helmikuu 27, 2015 - 17:19Kansainvälinen ortodoksinen avustusjärjestö auttaa Syyrian kristittyjä pakolaisia


Suuret joukot Syyrian pakolaisia pakenee lähes päivittäin julmaa terroria, joka on erittäin ankarana kohdistunut juuri Syyrian kristittyihin. Terroristit polttavat kyliä, koteja ja kirkkoja, murhaavat ihmisiä ja sieppaavat osan heistä vangeikseen.

Osalle pakenevia ihmisiä on onnistuttu järjestämään turvapaikkoja kansainvälisen ortodoksisen avustusjärjestön IOCC:n (International Orthodox Christian Charities) avustamana. Järjestö toimii yhteistyössä Antiokian ja koko Idän ortodoksisen patriarkaatin kanssa tarjoten suojaa, ruokaa, lääkäriapua ja muutakin hätätukea.

Yhdysvalloissa päämajaansa pitävällä ortodoksisella avustusjärjestöllä on toimipisteet myös mm. Haskahissa ja Quasishlissä - kriisisalueen tuntumassa ja sieltä käsin he auttavat välittömän avun tarpeeseen joutuneita Syyrian pakolaisia ja heidän perheitään. Toimistot etsivät paikallisten syyrialais-ortodoksisten kirkkojen kanssa pakolaisille jaettavaksi elintarvikkeita, vuodevaatteita, lasten vaatteita ja kenkiä. Suuri osa pakolaisista on juuri pieniä lapsia.

IOCC on yksi niistä harvoista humanitaarista apu antavista järjestöistä Syyrian sisällä ja se tarjoaa välitöntä apua pulaan joutuneille perheille ja vanhuksille, jotka ovat jo neljän vuoden ajan joutuneet selviytymään keskellä hirvittäviä taisteluja ja brutaalia sotaa. Työtä tehdään vajaassa kolmessakymmenessä toimipisteessä eri puolilla Syyriaa ja tähän mennessä IOCC on tarjonnut apuaan noin 2,5 miljoonalle sodan runtelemalle ihmiselle Syyriassa vuodesta 2012 alkaen.

Jokainen meistä voi omalta osaltaan myös auttaa niin Syyrian pakolaisia kuin muuallakin tapahtuvia konflikteja, joihin kristityt ovat uskonsa vuoksi joutuneet, antamalla niin kotimaisille kuin kansainvälisille avustusjärjestöille taloudellista tukeaan joko kertaluontoisesti tai sitten enemmän tai vähemmän säännöllisesti, vaikkapa kuukausittain pienen summan kerrallaan.

Internetistä löytyy mm. ohjeita, miten suomalaisetkin voisivat tukea IOCC:n työtä rahalahjoituksin. Ohjeita löytyy mm. IOCC:n omilta kotisivuilta osoitteesta: http://www.iocc.org/

IOCC toimii virallisena Yhdysvaltojen kanonisen ortodoksisen piispainkokouksen alaisena humanitaarisena järjestönä, jonka toiminta alkoi jo vuonna 1992. Siitä alkaen järjestö on tukenut eri puolilla maailmaa olevia pakolaisia noin 530 miljoonalla dollarilla (hieman vajaalla 480 miljoonalla eurolla) antamalla taloudellista apua mm. erilasiin perheille ja yhteisöille tarkoitettuihin kehitysohjelmiin. IOCC kuuluu maailmanlaajuiseen, kansainväliseen eri kirkkojen muodostamaan liittoutumaan, jossa yli 140 kirkkoa ja toimistoa harjoittaa humanitaarista apua eri puolilla maailmaa. Järjestöt yrittävät parantaa maailman köyhien ja haavoittuvien väestöryhmien elämää oman toimintansa avulla.

Ortodoksi.net
27.2.2015

Ks. IOCC:n kotisivut
Ks. IOCC: IOCC Assists Syrian Christians Traumatized in Deadly Attack

Ei kommentteja | Luokka: diakonia, järjestöt, terrorismi, Antiokian patriarkaatti, Lähi-itä, Yhdysvallat, Syyria, Amerikka

Perjantai, Tammikuu 30, 2015 - 15:09Amerikassa piispat markkinoivat seurakuntalaisten avustustoimintaa selvittävää tutkimusta

Yhdysvalloissa selvitetään Yhdysvaltojen kanonisten ortodoksisten piispojen kokouksen (AOB) toimesta seurakuntalaisten mielipiteitä kirkosta ja seurakunnasta sekä erityisesti heidän anteliaisuuttaan ja seurakuntien avustamista laajalla kansallisella tutkimuksella nimeltään “Exploring Orthodox Generosity: Giving in US Orthodox Parishes”.

Tutkimusta koordinoiva Amerikan ortodoksisen kirkon piispainkokouksen tutkimuskoordinaattori Alexei D. Krindatch kertoo Amerikan ortodoksisen kirkon (OCA) Internet-sivuilla, että tutkimukseen tarvitaan ja kutsutaan mahdollisimman monta osallistujaa. “Sekä papistoa että maallikkoja kehotetaan osallistumaan tähän ainutlaatuiseen hankkeeseen,” hän sanoo.

Tutkimuksessa selvitetään mm. miksi ihmiset auttavat (rahallisesti tai materiaalisesti) seurakuntia ja ovatko seurakuntalaiset tyytyväisiä siihen, miten raha-asioita hoidetaan seurakunnissa. Samoin selvitetään mm. miten seurakuntalaiset tekevät päätöksensä siitä, miten paljon, milloin ja miksi avustuksia annetaan ja mikä toimii pontimena ihmisten anteliaisuudelle ja kannustaa heitä antamaan enemmän.

Tutkimus tehdään anonyymisti ja kenenkään vastaajan nimiä ei pyydetä eikä yksittäisiä vastauksia jaeta kenellekään. Kutsua tutkimukseen jaetaan ortodoksisten ystävien kesken sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse sekä seurakuntien sivuilla.

Ortodoksi.net
30.1.2015

Kts. OCA: Assembly of Bishops launches national study on giving in US parishes

Ei kommentteja | Luokka: Yhdysvallat, Amerikka

Keskiviikko, Tammikuu 28, 2015 - 13:22Amerikan luostarit ovat suurimmaksi osaksi naisluostareita ja varsin nuoria iältään


Assembly of Canonical Orthodox Bishop
s (AOB) eli kanonisten ortodoksisten piispojen kokous Yhdysvalloissa on julkaissut uuden tutkimusraportin Yhdysvaltojen ortodoksisten yhteisöjen luostarielämästä.

Yhdysvalloissa on nykyään yli 70 ortodoksista luostariyhteisöä, jotka ovat kooltaan, liturgisilta käytännöiltään, avoimuudeltaan ulkopuolisille vierailijoille ja opetusohjelmiltaan hyvin erilaisia. Raportin tekijöille annettiin tehtäväksi tutkia ja vertailla ortodoksisia luostareita Yhdysvalloissa ja tämä raportti on ensimmäinen askel tuossa työssä. Raportin tulokset perustuvat kyselyyn, joka tehtiin kaikille ortodoksisille luostariyhteisöille Yhdysvalloissa loppuvuodesta 2013 ja alkuvuodesta 2014.

Raportista, “Orthodox Monastic Communities in the United States”, selviää mm., että suurin osa luostariyhteisöistä on tarkoitettu naisille. Useimmat luostareista ovat melko nuoria iältään. Suurin osa (39 luostaria 79 luostarista) niistä on perustettu vuoden 1990 jälkeen ja kaikki vanhat luostarit ovat slaavilaisia. Kaikista tällä hetkellä toimivista luostareista vanhin perustettiin vasta vuonna 1983.

Kun katsoo kaikkia luostareita Yhdysvalloissa, niitä on yhteensä 512, ja keskimääräisesti luostarissa on noin 7 henkilöä. Kreikankieliset luostarit ovat kooltaan suurimpia.

OCA:n eli Amerikan ortodoksisen kirkon piirissä toimivissa luostareissa puhutaan eniten englantia (83 %). Kreikankielisissä luostareissa puhutaan vähiten (11 %). Yleensä ottaen noin puolessa kaikista Yhdysvaltojen luostareista puhutaan englantia.

Noin kolmessa neljästä luostarista (73 %) käytetään sähköpostia ja 51 luostarilla on kotisivut Internetissä.

Luostareissa käytetään yleensä vanhaa kirkkokalenteria.

Kun katsotaan maa-aluetta, joka on luostareiden hallussa, sen koko on noin 5806 eekkeriä eli noin 14350 hehtaaria. Suurin luostareista näin katsottuna on Jordanvillessa, noin 700 eekkeriä / 1700 ha).

Ortodoksi.net
28.1.2015

Ks. AOB: Assembly Publishes New Report on Monastic Communities

Ks. AOB:n raportti (engalanniksi): Orthodox Monastic Communities in the United States / http://www.assemblyofbishops.org/assets/files/docs/research/StudyOfUSMonasteriesReportFinal.pdf

Ks. AOB: Research and Statistics

Ei kommentteja | Luokka: Ortodoksinen maailma, Yhdysvallat, Amerikka

Keskiviikko, Tammikuu 14, 2015 - 11:06Cristianity Today: Merkittävä osa evankelioivan herätysliikkeen näkemyksistä ristiriidassa historiallisen kristinuskon kanssa


Amerikkalainen kristillinen evankelikaalinen Internet-sivusto Christianity Today väittää sivuillaan lokakuussa julkaistussa artikkelissa “New Poll Finds Evangelicals’ Favorite Heresies”, että merkittävä osa Amerikan evankelikaalisista kannattaa näkemyksiä, jotka ovat ristiriidassa historiallisen kristinuskon oppien kanssa. Asiasta kirjoittaa ortodoksien ja reformoitujen väliseksi yhteistyösivustoksi tarkoitettu “Orthodox-Reformed Bridge” -sivusto nettisivuillaan artikkelissaan “An Orthodox Remedy for Evangelicalism’s Heresy Epidemic”.

CT:n artikkelissa siteerataan tutkimusta, jonka mukaan suurin osa (96 %) itsensä evankelikaaliseksi katsovista uskoo Jeesuksen ylösnousemukseen ja pelastukseen yksin Jeesuksen kautta (92 %), Jumalan suvereenisuuteen ihmisten suhteen (89 %) ja Raamattuun Jumalan Sanana (88 %).

Kuitenkin saman tutkimuksen mukaan - huolimatta, että suurin osa (96 %) uskoo Pyhään Kolminaisuuteen ja Jeesuksen jumaluuteen (88 %) - lähes neljäsosa eli 22 % on sitä mieltä, että Isä Jumala on enemmän jumalallinen olento kuin Jeesus.

Joidenkin - tosin vähemmistön - edustamat mielipiteet muistuttavat Christianity Todayn mukaan suuresti aikoinaan kristinuskon alussa ekumeenisissa kirkolliskokouksissa harhaopiksi tuomitun areiolaisuuden oppeja. Tällaiseksi katsotaan mm. tutkittujen väite, että Pyhä Henki on voima, ei persoonallinen olento ja tätä mieltä oli tutkituista hieman yli puolet eli 51 %, kun taas 7 % ei teinnyt tai ei ollut varma asiasta.

Christianaity Todayn artikkelin kirjoittaja Kevin Emmert suosittelee lääkkeeksi evankelikaaleille parempaa ja tehokasta aikuisopetusta kristillisessä kasvatuksessa. Artikkeliin vastineen laatinut Matthew Block peräänkuuluttaa vastineessaan (“Misreading Scripture Alone: How We Ended Up Heretics”) paluuta klassiseen versioon Sola Scripturasta, joka enemmänkin karttaa individualistista lähestymistapaa Raamattuun ja suosii Raamatun lukemista yhteydessä kirkon perinteeseen, kirkon perinteen kontekstissa.

Vaikka Blockin mielipiteet korjaamisesta kuulostavat suuresti samankaltaisilta ortodoksisuuden kanssa, niissä on kuitenkin olennaisia eroja tavassa, miten klassinen protestanttisuus ja ortodoksisuus ymmärtävät Raamatun ja Tradition.

Koko tämä mielenkiintoinen ajatustenvaihto ja keskustelu on kokonaisuudessaan luettavissa englanninkielisiltä Internetsivuilta osoitteista:

* Orthodox-Reformed Bridge: “An Orthodox Remedy for Evangelicalism’s Heresy Epidemic”
* First Things: “Misreading Scripture Alone: How We Ended Up Heretics.”

Evankelikalismi (engl. evangelicalism) on yhteisnimitys 1600–1700-lukujen taitteessa syntyneille henkilökohtaista uskonelämää korostaville kristillisille liikkeille. Suomessa evankelioivaa herätyskristillisyyttä edustavat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piirissä yleensä niin sanotut viidesläiset: Kansan Raamattuseura, Kansanlähetys, Suomen Raamattuopisto, OPKO, Lähetysyhdistys Kylväjä, Sanansaattajat, sekä myös Suomen Evankelinen Allianssi ja niin sanotut vapaat kristilliset suunnat.(lähde: Wikipedia)

Ortodoksi.net
12.1.2015

Ks. Christianity Today: New Poll Finds Evangelicals’ Favorite Heresies

Ei kommentteja | Luokka: mielipide, protestantit, Yhdysvallat, Amerikka, Suomi

Maanantai, Tammikuu 12, 2015 - 17:39CNS: Rahoitus loppumassa Irakin kristityiltä pakolaisilta ja ongelmia on odotettavissa


Syyrialainen roomalaiskatolinen isä Noor Alqasmosa, jonka vastuulla on auttaa pakolaisia, kertoi katolisen uutistoimisto CNS:n sivuilla, että rahoitustilanne etenkin Irakista Jordaniaan paenneiden pakolaisten kohdalla on epätoivoinen, koska mahdollisuudet uuden elämän aloittamiseen jossain muualla ovat hämärän peitossa.

Isä Noor kertoo, että moni irakilainen kristitty ei voi hakea uudelleensijoittamista Yhdysvaltoihin tai muihin länsimaihin, koska nämä maat näyttävät nyt asettavan etusijalle syyrialaiset pakolaiset, jotka pakenevat maastaan nyt jo neljättä vuotta jatkunutta konfliktia.

“Olin järkyttynyt, kun minulle kerrottiin, etteivät Yhdysvallat tai Euroopan unioni ota vastaan irakilaisia pakolaisia Mosulista ja Niniven alueilta,” isä Noor kertoo.

“Meillä oli kaikki Mosulissa ja nyt ei ole mitään,” nimettömänä pysyttelevä irakilainen pappi kertoi YK:n ja ulkomaisten järjestöjen virkailijoille Jordanian pääkaupungissa, kun asiasta keskusteltiin.

Rahoitus kestänee suunnilleen helmikuun loppuun asti ja sillä kyetään auttamaan noin 7000 Irakin kristittyä pakolaista Jordaniassa. Asioista vastaava isä Noor on erittäin huolestunut ja väsymys näkyy hänen kasvoistaan. “Kansan keskuudessa ei ole enää toivoa. He uskovat että maailma on hyljännyt heidät ja heidät on jätetty kuolemaan.”

Suurimmat ongelmat ovat olleet juuri Pohjois-Irakissa maan toiseksi suurimmassa kaupungissa Mosulissa ja Niniven alueella. Islamistit ovat pakottaneet kristittyjä kääntymään islamin uskoon, maksamaan veroja ja pakenemaan tai heidät tapetaan. Epäselvää on, kuinka suuri osa noin kaksi miljoonaisesta kristitystä väestöstä on maan sisäisessä pakolaisuudessa Irakissa, koska YK ei seuraa yksittäisten uskonnollisten vähemmistöjen pakolaisten lukumääriä.

Masennus ja epätoivo valtaa pakolaisia. “Menetimme kodit, työpaikat, rahat ja asuinmahdollisuudet siellä. Kaikki on ajettu alas,” sanoo eräs nimettömänä esiintyvä 32-vuotias pakolainen, alkuperäiseltä ammatiltaan lastenlääkäri, joka on nyt Jordaniassa. “Vaikka ISIS tuhottiin nopeasti, emme voineet palata kotiin, koska meillä ei ole enää mitään luottamusta siihen, että meillä olisi siellä suojattua tai turvallista asua,” hän sanoo.

Hän kertoo joutuneensa pitämään islamilaista huntua sen jälkeen kun amerikkalaiset tekivät invaasion maahan ja näin hän saattoi välttyä fundamentalistien aiheuttamalta uhalta. Mutta nyt asiat ovat vielä huonontuneet siitäkin, kun ISIS vaikuttaa alueella.

Jordanian kuningas Abdullah II avasi maansa rajat pakolaisille ja mm. roomalaiskatolisen kirkon järjestöt ovat organisoineet pakolaisten asumista ja ruokkimista sekä muuta tukea. Pieni “autiomaan kuningaskunta” on kovan paineen alaisena auttaessaan 1,6 miljoonaa Syyrian pakolaista ja 200 000 Irakin pakolaista, jotka ovat paenneet konflikteja vuoden 2003 jälkeen.

Samaan aikaan YK:n pakolaisjärjestö UNHCR kertoo EU-maiden olevan sitoutunut ottamaan vastaan noin 130 000 Syyrian pakolaista tänä vuonna. Kaksi kolmasosaa Jordaniaan sijoitetuista Syyrian pakolaisista elää YK:n määrittelemän kansallisen köyhyysrajan alapuolella. Mutta UNHCR ei puhu suosimisesta, kun puhutaan pakolaisten uudelleensijoittamisista.

“Me emme järjestele pakolaisia suosituinmuusjärjestykseen. Uudelleensijoittaminen perustuu yksilöiden haavoittuvuuteen. UNCHR ei teknisesti tee uudelleensijoittaisia. Pikemminkin maat kertovat, että meillä olisi tilaa tietynlaisille pakolaisille,” UNCHR:n tiedottaja Ammanissa, Aoife McDonnel, kertoo. “Meillä ei ole resursseja uudelleensijoittaa kaikkia. Meillä ei ole tarpeeksi maita, jotka toivottavat pakolaiset tervetulleiksi,” McDonnell sanoo. “Työskentelemme sen puolesta, että ihmiset, jotka todella tarvitsevat apua, saavat sitä. Ja toivomme useamman maan tulevan mukaan innolla tukemaan tätä työtä.”

Ortodoksi.net
12.1.2015

(Kuvassa irakilainen lapsi, joka pakeni maastaan väkivaltaisuuksia vuoteellaan Jordaniassa, kuva © CNS)

Ks. Catholic Herald: Funding running out for Iraqi Christian refugees in Jordan

Ei kommentteja | Luokka: orientaaliset kirkot, terrorismi, islam, roomalaiskatolinen kirkko, Jordania, Irak, Syyria, Euroopan unioni, Yhdysvallat