Keskiviikko, Huhtikuu 1, 2015 - 10:55Vatikaanin entinen neuvonantaja liittyi ortodoksiseen kirkkoon ja meni munkiksi luostariin

Venäläinen uutistoimisto Interfax kirjoittaa maaliskuun lopussa julkaistussa uutisessaan, että Moskovan Pyhän Pietarin luostarin igumeni Petr (Jeremejev / Петр Еремеев) on ottanut vastaan luostarilupauksen pastori Constantine Simonilta.

Hän liittyi ortodoksiseen kirkkoon vuonna 2014 oltuaan sitä ennen 34 vuotta roomalaiskatolisen kirkon pappina. Patriarkan suostumuksella isä Constantine liittyi Pyhän Pietarin luostarin veljestöön. Ennen luostarilupausta hän työskenteli luostarin kirkossa.

Isä Konstantinos - kuten häntä voidaan myös ortodoksisesti nimittää - on filosofian tohtori ja hän toimi slaavilaisen ja venäläisen historian professorina sekä samalla vararehtorina Rooman paavillisessa orientaalisessa instituutissa. Hän oli jesuiittajärjestön jäsen sekä erään paavillisen kristilliseen yhteyteen tähtäävän neuvoston neuvonantaja. Nykyinen ortodoksinen pappismunkki Konstantinos (Simon) syntyi 1955 New Jerseyssä Yhdysvalloissa ortodoksis-protestanttiseen perheeseen. Hän omisti elämänsä ortodoksisen kirkon historian opiskeluun ja toimi jatkuvasti yhteistyössä venäläisten ja slaavilaisten yhteisöjen kanssa Euroopassa sekä luennoi kirkon historiasta eri yliopistoissa ympäri maailmaa.

Ortodoksi.net
1.4.2014

Ks. Pravmir.com: Бывший член Папского совета стал монахом православного монастыря

Ei kommentteja | Luokka: roomalaiskatolinen kirkko, Moskovan patriarkaatti, luostarit, Yhdysvallat, Amerikka, Vatikaani, Venäjä

Tiistai, Maaliskuu 10, 2015 - 8:59Pyhän Georgios Dialogin liturgiasta uusi englanninkielinen käännös

Hieman yli 250 vuotta sitten eversti Philip Ludwell III (1716-1767) teki ensimmäisen täydellisen englanninkielisen käännöksen Ennenpyhitettyjen lahjain liturgiasta (EPL). Hän oli virginialainen plantaasin omistaja, joka matkusti 1738 Englantiin ottaakseen vastaan ortodoksisuuden Lontoossa Venäjän kirkon alaisuudessa toimivassa seurakunnassa.

Hänen käännöksensä The Divine & Holy Liturgy of St. Gregory the Dialogist, jonka mukaan liturgia toimitetaan ilman diakonia, oli tehty todennäköisesti kesällä 1761, kun hän jälleen matkusti Lontooseen kolmen tyttärensä kanssa. Heidät liitettiin kirkkoon EPL:ssa suurena keskiviikkona 1762.

Eversti Ludwellin käännös on hiljattain transkriboitu käsinkirjoitetusta alkuperäisestä tekstistä lukija Nicolas Chapanin toimesta ja valmistelu käytettäväksi diakonin kanssa lukija Peter Gardnerin toimesta.

Se on myös päivitetty vastaamaan nykyaikaista käyttöä ja siihen on lisätty lyhyt historiallinen johdanto. Teoksen ensimmäinen painos julkaistiin helmikuun lopulla Alexandriassa Virginiassa St. Polykarp Pressin tekemänä.

Ensimmäiset tuon käännöksen mukaiset jumalanpalvelukset pidetään maaliskuun 20. päivänä vanhan juliaanisen kirkkokalenterin mukaisella neljännellä paastoviikolla pyhän Johannes Kastajan katedraalissa Washingtonissa. Tekijät ja taustayhteisöt toivovat muiden seurakuntien seuraavan esimerkkiä ja toimivan samoin ja samalla he toivovat, että seurakunnissa toimitettaisiin panihida edesmenneen eversti Ludwellin muistolle (kuoli maaliskuun 14/27 pv 1867). Asialle on saatu myös Itäisen Amerikan ja New Yorkin metropoliitta Hilarionin siunaus.

Ortodoksi.net
10.3.2015

(Kuva julkaistusta kirjasta Eastern American Diocesen sivuilta)

Ks. Eastern American Diocese: “The Divine & Holy Liturgy of St. Gregory the Dialogist” – New Edition of Early Text

Ei kommentteja | Luokka: Iso-Britannia, Yhdysvallat, Amerikka

Perjantai, Helmikuu 27, 2015 - 17:19Kansainvälinen ortodoksinen avustusjärjestö auttaa Syyrian kristittyjä pakolaisia


Suuret joukot Syyrian pakolaisia pakenee lähes päivittäin julmaa terroria, joka on erittäin ankarana kohdistunut juuri Syyrian kristittyihin. Terroristit polttavat kyliä, koteja ja kirkkoja, murhaavat ihmisiä ja sieppaavat osan heistä vangeikseen.

Osalle pakenevia ihmisiä on onnistuttu järjestämään turvapaikkoja kansainvälisen ortodoksisen avustusjärjestön IOCC:n (International Orthodox Christian Charities) avustamana. Järjestö toimii yhteistyössä Antiokian ja koko Idän ortodoksisen patriarkaatin kanssa tarjoten suojaa, ruokaa, lääkäriapua ja muutakin hätätukea.

Yhdysvalloissa päämajaansa pitävällä ortodoksisella avustusjärjestöllä on toimipisteet myös mm. Haskahissa ja Quasishlissä - kriisisalueen tuntumassa ja sieltä käsin he auttavat välittömän avun tarpeeseen joutuneita Syyrian pakolaisia ja heidän perheitään. Toimistot etsivät paikallisten syyrialais-ortodoksisten kirkkojen kanssa pakolaisille jaettavaksi elintarvikkeita, vuodevaatteita, lasten vaatteita ja kenkiä. Suuri osa pakolaisista on juuri pieniä lapsia.

IOCC on yksi niistä harvoista humanitaarista apu antavista järjestöistä Syyrian sisällä ja se tarjoaa välitöntä apua pulaan joutuneille perheille ja vanhuksille, jotka ovat jo neljän vuoden ajan joutuneet selviytymään keskellä hirvittäviä taisteluja ja brutaalia sotaa. Työtä tehdään vajaassa kolmessakymmenessä toimipisteessä eri puolilla Syyriaa ja tähän mennessä IOCC on tarjonnut apuaan noin 2,5 miljoonalle sodan runtelemalle ihmiselle Syyriassa vuodesta 2012 alkaen.

Jokainen meistä voi omalta osaltaan myös auttaa niin Syyrian pakolaisia kuin muuallakin tapahtuvia konflikteja, joihin kristityt ovat uskonsa vuoksi joutuneet, antamalla niin kotimaisille kuin kansainvälisille avustusjärjestöille taloudellista tukeaan joko kertaluontoisesti tai sitten enemmän tai vähemmän säännöllisesti, vaikkapa kuukausittain pienen summan kerrallaan.

Internetistä löytyy mm. ohjeita, miten suomalaisetkin voisivat tukea IOCC:n työtä rahalahjoituksin. Ohjeita löytyy mm. IOCC:n omilta kotisivuilta osoitteesta: http://www.iocc.org/

IOCC toimii virallisena Yhdysvaltojen kanonisen ortodoksisen piispainkokouksen alaisena humanitaarisena järjestönä, jonka toiminta alkoi jo vuonna 1992. Siitä alkaen järjestö on tukenut eri puolilla maailmaa olevia pakolaisia noin 530 miljoonalla dollarilla (hieman vajaalla 480 miljoonalla eurolla) antamalla taloudellista apua mm. erilasiin perheille ja yhteisöille tarkoitettuihin kehitysohjelmiin. IOCC kuuluu maailmanlaajuiseen, kansainväliseen eri kirkkojen muodostamaan liittoutumaan, jossa yli 140 kirkkoa ja toimistoa harjoittaa humanitaarista apua eri puolilla maailmaa. Järjestöt yrittävät parantaa maailman köyhien ja haavoittuvien väestöryhmien elämää oman toimintansa avulla.

Ortodoksi.net
27.2.2015

Ks. IOCC:n kotisivut
Ks. IOCC: IOCC Assists Syrian Christians Traumatized in Deadly Attack

Ei kommentteja | Luokka: diakonia, järjestöt, terrorismi, Antiokian patriarkaatti, Lähi-itä, Yhdysvallat, Syyria, Amerikka

Perjantai, Tammikuu 30, 2015 - 15:09Amerikassa piispat markkinoivat seurakuntalaisten avustustoimintaa selvittävää tutkimusta

Yhdysvalloissa selvitetään Yhdysvaltojen kanonisten ortodoksisten piispojen kokouksen (AOB) toimesta seurakuntalaisten mielipiteitä kirkosta ja seurakunnasta sekä erityisesti heidän anteliaisuuttaan ja seurakuntien avustamista laajalla kansallisella tutkimuksella nimeltään “Exploring Orthodox Generosity: Giving in US Orthodox Parishes”.

Tutkimusta koordinoiva Amerikan ortodoksisen kirkon piispainkokouksen tutkimuskoordinaattori Alexei D. Krindatch kertoo Amerikan ortodoksisen kirkon (OCA) Internet-sivuilla, että tutkimukseen tarvitaan ja kutsutaan mahdollisimman monta osallistujaa. “Sekä papistoa että maallikkoja kehotetaan osallistumaan tähän ainutlaatuiseen hankkeeseen,” hän sanoo.

Tutkimuksessa selvitetään mm. miksi ihmiset auttavat (rahallisesti tai materiaalisesti) seurakuntia ja ovatko seurakuntalaiset tyytyväisiä siihen, miten raha-asioita hoidetaan seurakunnissa. Samoin selvitetään mm. miten seurakuntalaiset tekevät päätöksensä siitä, miten paljon, milloin ja miksi avustuksia annetaan ja mikä toimii pontimena ihmisten anteliaisuudelle ja kannustaa heitä antamaan enemmän.

Tutkimus tehdään anonyymisti ja kenenkään vastaajan nimiä ei pyydetä eikä yksittäisiä vastauksia jaeta kenellekään. Kutsua tutkimukseen jaetaan ortodoksisten ystävien kesken sosiaalisessa mediassa ja sähköpostitse sekä seurakuntien sivuilla.

Ortodoksi.net
30.1.2015

Kts. OCA: Assembly of Bishops launches national study on giving in US parishes

Ei kommentteja | Luokka: Yhdysvallat, Amerikka

Keskiviikko, Tammikuu 28, 2015 - 13:22Amerikan luostarit ovat suurimmaksi osaksi naisluostareita ja varsin nuoria iältään


Assembly of Canonical Orthodox Bishop
s (AOB) eli kanonisten ortodoksisten piispojen kokous Yhdysvalloissa on julkaissut uuden tutkimusraportin Yhdysvaltojen ortodoksisten yhteisöjen luostarielämästä.

Yhdysvalloissa on nykyään yli 70 ortodoksista luostariyhteisöä, jotka ovat kooltaan, liturgisilta käytännöiltään, avoimuudeltaan ulkopuolisille vierailijoille ja opetusohjelmiltaan hyvin erilaisia. Raportin tekijöille annettiin tehtäväksi tutkia ja vertailla ortodoksisia luostareita Yhdysvalloissa ja tämä raportti on ensimmäinen askel tuossa työssä. Raportin tulokset perustuvat kyselyyn, joka tehtiin kaikille ortodoksisille luostariyhteisöille Yhdysvalloissa loppuvuodesta 2013 ja alkuvuodesta 2014.

Raportista, “Orthodox Monastic Communities in the United States”, selviää mm., että suurin osa luostariyhteisöistä on tarkoitettu naisille. Useimmat luostareista ovat melko nuoria iältään. Suurin osa (39 luostaria 79 luostarista) niistä on perustettu vuoden 1990 jälkeen ja kaikki vanhat luostarit ovat slaavilaisia. Kaikista tällä hetkellä toimivista luostareista vanhin perustettiin vasta vuonna 1983.

Kun katsoo kaikkia luostareita Yhdysvalloissa, niitä on yhteensä 512, ja keskimääräisesti luostarissa on noin 7 henkilöä. Kreikankieliset luostarit ovat kooltaan suurimpia.

OCA:n eli Amerikan ortodoksisen kirkon piirissä toimivissa luostareissa puhutaan eniten englantia (83 %). Kreikankielisissä luostareissa puhutaan vähiten (11 %). Yleensä ottaen noin puolessa kaikista Yhdysvaltojen luostareista puhutaan englantia.

Noin kolmessa neljästä luostarista (73 %) käytetään sähköpostia ja 51 luostarilla on kotisivut Internetissä.

Luostareissa käytetään yleensä vanhaa kirkkokalenteria.

Kun katsotaan maa-aluetta, joka on luostareiden hallussa, sen koko on noin 5806 eekkeriä eli noin 14350 hehtaaria. Suurin luostareista näin katsottuna on Jordanvillessa, noin 700 eekkeriä / 1700 ha).

Ortodoksi.net
28.1.2015

Ks. AOB: Assembly Publishes New Report on Monastic Communities

Ks. AOB:n raportti (engalanniksi): Orthodox Monastic Communities in the United States / http://www.assemblyofbishops.org/assets/files/docs/research/StudyOfUSMonasteriesReportFinal.pdf

Ks. AOB: Research and Statistics

Ei kommentteja | Luokka: Ortodoksinen maailma, Yhdysvallat, Amerikka