Torstai, Maaliskuu 26, 2015 - 17:15Helsingin metropoliitan muu “rikelista” julkistettiin

KP Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo on arkkipiispan ylidiakoni Jyrki Härkösen mukaan kysynyt neuvoa Konstantinopolin ekumeenista patriarkaatista muihinkin Helsingin ortodoksisessa hiippakunnassa tapahtuneisiin kanonisiin ongelmiin. Asiasta kirjoittaa luterilainen Kotimaa24-media maksullisilla Internet-sivuillaan.

Ylidiakonin mukaan arkkipiispan eittämät kysymykset koskevat paikalliskirkon liturgista järjestystä, jonka mukaan noudatamme Suomen ortodoksisessa kirkossa Ekumeenisen patriarkaatin järjestystä.

Paljon julkisuudessa olleen alttari-invaasion lisäksi kysymyksiä on esitetty Konstantinopolin ekumeeniselle patriarkaatille myös mm. Helsingin hiippakunnassa tapahtuneista vihkimysperiaatteista. Härkösen mukaan Helsingin hiippakunnassa on rikottu tätäkin ortodoksista periaatetta, kun hiippakunnan piispa on vihkinyt pappeuteen useammin kuin kerran eronneen miehen sekä useamman miehen, jonka vaimo ei ole ortodoksiseen kirkkoon kuuluva, kuten ortodoksisen perinteen mukaan tulisi olla. Yhdessä tapauksessa vaimo on jopa kristilliseen kirkkoon kuulumaton.

Härkösen mukaan nykyisillä tuonkaltaisilla käytänteillä luterilaisen enemmistökirkon periaatteet ujuttautuvat vähemmistökirkon sisään. Siksi on hyvä päivittää nämäkin periaatteet, joita koko Ekumeeninen patriarkaatti noudattaa kanonisissa linjauksissaan. Pienellä Suomen autonomisella kirkolla ei ole mahdollista poiketa kirkon käytänteistä millään tavalla eroamatta koko ortodoksisesta yhteisöstä ja joutumatta ns. skismaattiseen tilaan.

Konstantinopolin ekumeeninen patriarkaatti edustaa suurta joukkoa ortodokseja ja erittäin laajaa aluetta, useissa maissa ja maanosissa toimivia ortodoksisia kirkkoja. Nykyisen käytännön mukaan - kun Rooman ortodoksinen patriarkaatti on lakannut ja siitä on tullut paavin johtama roomalaiskatolinen kirkko - Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka on kaikkien itsenäisten paikalliskirkkojen joukossa ensimmäinen ja ekumeeninen eli maailmanlaajuinen, “ensimmäinen vertaistensa joukossa”. Ei siis Rooman paavin kaltainen kirkollinen yksinvaltias, vaan enemmänkin kaikkien paikalliskirkkojen päämiesten puheenjohtaja silloin, kun siihen on tarvetta. Jokainen paikalliskirkko toimii itsenäisenä oman järjestyksensä mukaisesti, mutta kiistatilanteissa - kuten esimerkiksi aivan äskettäin Tšekinmaan ja Slovakian täysin itsenäisessä ortodoksisessa kirkossa syntyneessä kiistassa (kts. Ortodoksi.netin uutisia aiheesta) - Ekumeeninen patriarkka on toiminut selvittelijänä ja sovittelijana.

Jokaisessa paikalliskirkossa on piispojen muodostama piispainkokous, Pyhä synodi, joka viime kädessä määrittelee alueellaan (patriarkaatissa) toimivat säännöt ja muut periaatteelliset linjaukset. Kaikkia ortodoksisia paikalliskirkkoja koskevat kanoniset ja opilliset päätökset voidaan tehdä vain ns. ekumeenisissa synodeissa, kirkolliskokouksissa, joista viimeisin on pidetty vuonna 787 ja seuraavaa - tosin mahdollisesti ei ihan niin laajaa, että sitä voitaisiin kutsua ekumeeniseksi synodiksi - valmistellaan par’aikaa ja sen on tarkoitus kokoontua Istanbulissa mahdollisesti parin vuoden sisällä.

Ortodoksi.net
26.3.2015

Ks. Kotimaa24: Arkkipiispa Leo kysynyt ohjeita pyhältä synodilta (uutissivu on maksumuurin takana)

Ei kommentteja | Luokka: arkkipiispa, piispainkokous, ekumenia, Patriarkaatit, Suomen ortodoksinen kirkko, Helsingin hiippakunta, luterilainen kirkko, Tsekki ja Slovakia, Turkki, Ortodoksinen maailma, roomalaiskatolinen kirkko, Konstantinopoli, Suomi

Maanantai, Maaliskuu 23, 2015 - 21:49Helsingin antikanoninen tapahtuma Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin Pyhässä Synodissa

Konstantinopolin Ekumeenisen patriarkaatin Pyhä Synodi kokoontui säännönmukaiseen kokoukseensa hänen pyhyytensä ekumeenisen patriarkka Bartholomeoksen johdolla tiistaista perjantaihin 17.-20. maaliskuuta 2015. Pyhä Synodi käsitteli kokouksessaan maaliskuun alussa Uspenskin katedraalissa Helsingissä tapahtunutta toimintaa ja käytti kommunikeassaan siitä nimitystä “kanonien vastainen (ἀντικανονικῆς) toimenpide”. Synodi on julkaissut Internetissä seuraavan tekstin päivämäärällä 21.3.2015:

Κατά τάς συνεδρίας ταύτας ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις. Μεταξύ ἄλλων ἐθεωρήθη καί ἀναφορά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος ἐπί προσφάτου ἀντικανονικῆς ἐνεργείας τοῦ Μητροπολίτου Ἑλσιγκίου Ἀμβροσίου, καί ἀπεφασίσθη ὅπως ζητηθῶσι παρά τοῦ τελευταίου πλείονες διευκρινήσεις περί αὐτῆς πρός λῆψιν ἐν συνεχείᾳ τῶν προσηκουσῶν ἀποφάσεων.

(sivulta: http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=2016&tla=gr)

Vapaasti suomennettuna tekstissä sanotaan:

“Näissä istunnoissa käytiin läpi kaikki esityslistaan kirjatut teemat, joista myös tehtiin asianmukaiset päätökset. Yhtenä aiheena oli Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leon kirjelmä Helsingin metropoliitta Ambrosiuksen äskeisestä kanonien vastaisesta toimenpiteestä. Viimeksi mainitulta päätettiin pyytää lisäselvitystä tapahtuneesta asiaan kuuluvien päätösten tekemiseksi jatkossa.”

Ortodoksi.net
23.3.2015

Kts. Ekumeeninen patriarkaatti: Ἀνακοινωθέν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου (21/03/2015).

Ei kommentteja | Luokka: ekumenia, Suomen ortodoksinen kirkko, arkkipiispa, Helsingin hiippakunta, Turkki, Konstantinopoli, Suomi

Tiistai, Maaliskuu 17, 2015 - 7:44Historiallinen ortodoksinen kirkko remontoidaan Etelä-Turkissa


Alanian kunta on alkanut remontoida alueellaan sijaitsevaa Pyhän Georgioksen kirkkoa.

Noin kymmenen kilometrin päässä Alanian keskustasta sijaitsevassa läheisessä Hacı Mehmetlin kylässä sijaitsevan kirkon remontointiin tullaan sijoittamaan noin 138 000 Turkin liiraa eli hieman vajaat 50 000 euroa. Kirkkoa on tarkoitus käyttää jumalanpalvelusten lisäksi muuhunkin toimintaan kuten erilaisiin kulttuuritapahtumiin.

Rakennuksen oikeudet siirrettiin vuonna 2013 sen omistaneelta säätiöltä kunnalle ja peruskorjaussuunnitelma hyväksyttiin Antalian alueellisessa kulttuuri- ja luonnonperintöhallinnossa. Kirkon odotetaan valmistuvan muutaman kuukauden kuluttua.

Vuosisatojen aikana Antalia on ollut monien sivilisaatioiden kotina. Kaupunginjohtaja Adem Murat Yücel sanoikin, että suojellakseen Antalian historiaa, remontti on aloitettu juuri tällä matkailijoiden suosimalla alueella.

Kirkon tarkka rakentamisajankohta ei ole tiedossa. Erilaisten lähteiden mukaan kirkkoa on restauroitu viimeksi vuonna 1873. Vuoteen 1923 asti kirkkoa käytettiin jatkuvasti.

Viime aikoina rakennuksen käyttö on kokenut renessanssin ja siellä on pidetty Venäjän ortodoksisen kirkon toimesta palveluksia kerran kuukaudessa.

Kirkkorakennus palautetaan mahdollisimman lähelle alkuperäistä tilaansa. Paikallinen viranomainen sanoo, että heiltä löytyy tietoja siitä, että kirkkoa on käytetty jumalanpalveluspaikkana ennen vuoden 1933 Kreikan ja Turkin välisiä massiivisia väestönsiirtoja. Noiden tapahtumien jälkeenkin ihmiset saattoivat rukoilla kirkossa erityisinä päivinä virallisen luvan avulla.

Ortodoksi.net
17.3.2015

(Kuva remontoitavasta kirkosta BGN Newsin sivuilta)

Ks. BGN News: Historic Orthodox Church in south Turkey to be renovated after 142 years

Ei kommentteja | Luokka: Moskovan patriarkaatti, islam, Konstantinopoli, Turkki

Maanantai, Maaliskuu 9, 2015 - 18:52Sopu hieman lähempänä Tšekin ja Slovakian kirkossa

Tšekinmaan ja Slovakian ortodoksisen kirkon virallinen synodi muutti suhtautumistaan kirkolliseen linjaansa Konstantinopolin suhteen ja suostui sovintoon kirkon virallisen, Konstantinopolin ja monen muun paikalliskirkon hyväksymän väliaikaisen päämiehen, metropoliitta Simeonin kanssa.

Tšekinmaan ja Slovakian kirkon pyhän synodin valtuuskunta ja ns. “vaihtoehtoisen” sijaisen, locum tenens, Olomoucin ja Brnon metropoliitta Simeonin edustajat kokoontuivat maaliskuun alussa Turkin Istanbulissa Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin edustajien kanssa keskustellen paikalliskirkkonsa kanonisista kysymyksistä. Asiasta tiedotti Prešovin hiippakunnan lehdistöpalvelu.

Konstantinopolin edustajina kokouksessa olivat Pergamonin metropoliitta Johannes, Ranskan metropoliitta Emmanuel ja Filadelfian metropoliitta Meliton sekä arkkimandriitta Bartholomeos (Samaras) ja diakoni Ambrosios Pyhästä synodista.

Metropoliitta Simeon ei voinut osallistua kokoukseen sairastumisen vuoksi. Kirkon nykyisen johdon edustajina toimivat Michalovcen arkkipiispa Juraji, arkkimandriitta Michal (Dandar), joka on nimetty Prahan ja koko Tšekin arkkipiispaksi, sekä rovasti Michal Shvajako. Metropoliitta Simeonin edustajina toimivat äskettäin tehtäväänsä valittu apulaispiispa [mutta tiedotteessa silti tittelillä “isä” varustettu] Isai (Slaninki), rovasti Josif Feisak ja Johannes Baudisch.

Osapuolet keskustelivat kahden paikalliskirkon välisistä tulevista toimista, joilla Itävallan Wienissä helmikuun alussa allekirjoitettu sopimus toteutuisi ja jossa luetellaan ehdot, jotka Tšekinmaan ja Slovakian kirkon tulee täyttää ortodoksisen kirkon sisäisen elämän asianmukaiseksi täyttämiseksi. Tšekinmaan ja Slovakian kirkon pyhän synodin delegaatio tukee lausuntoa arkkipiispa Simeonin valmiudesta toteuttaa viipymättä kaikki sopimuksen asiakohdat.

Lähitulevaisuudessa pidetään Tšekinmaan ja Slovakian ortodoksisen kirkon pyhän synodin kokous, jossa Wienin sopimus ratifioidaan. Lisäksi on olemassa aiempi, vuonna 1998 annettu yleinen asiakirja, Tomos, jolla Konstantinopolin ekumeeninen patriarkaatti on myöntänyt autokefalian Tšekinmaan ja Slovakian kirkolle.

Aiemmin Tšekinmaan ja Slovakian ortodoksisen kirkon pyhä synodi nykyisessä kokoonpanossaan harkitsi linjakseen enemmän pro-Moskova-linjaa eikä tunnustanut Konstantinopolin patriarkaatin asemaa, jota sen sijaan metropoliitta Simeon tuki. Metropoliitta aikoi pitää rinnakkaisen kirkolliskokouksen asian ratkaisemiseksi ja tilanne alkoi silloin uhata paitsi Tšekinmaan ja Slovakian kirkon yhtenäisyyttä myös koko maailman ortodoksisuutta.

Ortodoksi.net
9.3.2015

Ks. Credo.ru: Официальный Синод Православной Церкви Чешских земель и Словакии перешел на “константинопольские позиции” и договорился о примирении с местоблюстителем Симеоном
Ks. Ortodoksi.netin uutinen 26.2.2015: Kaoottinen tilanne Tšekin kirkossa jatkuu - nyt puuhataan “vaihtoehtoista kirkolliskokousta”
Ks. Ortodoksi.netin uutisia Tšekinmaan ja Slovakian kirkosta

Ei kommentteja | Luokka: Konstantinopoli, Moskovan patriarkaatti, Itävalta, Tsekki ja Slovakia, Turkki, Venäjä

Torstai, Maaliskuu 5, 2015 - 12:37Ruotsin metropoliitta Konstantinopolin Pyhän synodin jäseneksi


Ekumeenisen patriarkaatin sihteeristö on ilmoittanut 4.3.205 päivätyllä ilmoituksella, että seuraavan puolen vuoden jaksolla (1.3. - 31.8.2015) Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin Pyhässä synodissa, jonka puheenjohtajana toimii HP Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka Bartholomeos, toimivat seuraavat ortodoksiset hierarkit:

* Simin Krysostomos
* Bostonin Methodios
* Meksikon Athenagoras
* Karpathosin ja Kasosin Amvrosios
* Imvrosin ja Tenedosin Kyrillos
* Miletosin Apostolos
* Ikonionin Theoleptos
* Gortynan ja Arkadian Makarios
* Buenos Airesin Tarasios
* Arkalochrin, Kastellin ja Viannoksen Andreas
* Leroksen, Kalymnoksen ja Astypalaian Paisios
* Ruotsin ja koko Sknadinavian Kleopas

Ortodoksi.net
5.3.2015

Ks. Ekumeeninen patriarkaatti: Ἀνακοινωθέν (04/03/2015)
Ks. Ortodoksi.net: Pyhä synodi

Ei kommentteja | Luokka: Ruotsi, Konstantinopoli, Turkki, Amerikka, Eurooppa