Tiistai, Huhtikuu 7, 2015 - 17:29Erityiskomissio sai valmiiksi vuoden 2016 yleisortodoksisen synodin valmistelevia asiakirjoja

Vuonna 2016 Istanbulissa kokoontuvan Pyhän ja Suuren ortodoksisen synodin valmistelu eteni, kun Sveitsissä huhtikuun alussa kokoontunut eri paikalliskirkkojen edustajista kokoonpantu erityiskomissio sai päätökseensä kolmannen istuntonsa ja sai valmiiksi asiakirjoja Istanbulissa 2016 kokoontuvalle synodille.

Komissio työskenteli Sveitsin Chambesyssa, lähellä Geneveä sijaitsevassa Ekumeenisen patriarkaatin Pyhän Paavalin kirkossa ja sen yhteydessä olevassa ortodoksisessa keskuksessa puheenjohtajanaan ekumeenisen patriarkaatin Pergamonin metropoliitta Joannis [Johannes] (Zizioulas / Ιωάννης Ζηζιούλας). Kokoukseen osallistui neljätoista eri paikalliskirkon virallista valtuuskuntaa. Mukana oli myös Venäjän ortodoksisen kirkon valtuuskunta Moskovan patriarkaatin kirkon ulkoisten asioiden osaston johtajan, Volokolamskin metropoliitta Ilarionin johdolla.

Komissio sai työnsä valmiiksi ja tarkasti yleisortodoksisen synodin asiakirjaluonnoksen “Ortodoksisen kirkon panostus (kontribuutio) rauhan, oikeudenmukaisuuden, vapauden, veljeyden ja kansojen välisen rakkauden, rasismin (rotusyrjinnän) ja muiden syrjinnän muotojen poistamisen vakiinnuttamiseen” (The contribution of the Orthodox Church to establishment of peace, justice, freedom, brotherhood and love among nations and elimination of racial and other forms of discrimination). Komissio muokkasi myös toista jo vuonna 1986 eräässä synodia valmistelleessa kokouksessa esille tullutta asiakirjaa, joka käsittelee paaston merkitystä ja sen noudattamista nykymaailmassa.

Komissio toimi maaliskuussa 2014 Istanbulissa kokoontuneen ortodoksisten kirkkojen päämiesten kokouksen valtuuttamana ja valmisteli asiakirjoja vuonna 2016 kokoontuvalle yleisortodoksiselle Pyhälle ja Suurelle synodille. Asiakirjat käsitellään kuitenkin ennen synodia vielä toisessa elimessä, yleisortodoksisen synodin esineuvostossa (Pre-Council).

Ortodoksi.net
7.4.2015

Ks. Moskovan patriarkaatti: Special Inter-Orthodox Commission for preparing documents of Pan-Orthodox Council completes its work

Ei kommentteja | Luokka: Patriarkaatit, koko maailma, Ortodoksinen maailma, Sveitsi, Turkki

Keskiviikko, Huhtikuu 1, 2015 - 20:18Bartholomeos pohtii haastattelussa tulevan Suuren ja Pyhän synodin asioita

Roomalaiskatolisessa La Civiltà Cattolica -nimisessä lehdessä on julkaistu todella laaja HP Konstantinopolin ekumeenisen patriarkka Bartholomeoksen haastattelu, jossa hän vastaa mm. kysymyksiin ortodoksisen kirkon hallinnollisesta rakenteesta ja kirkon suhteesta roomalaiskatoliseen kirkkoon, hänen omasta henkilökohtaisesta vuorovaikutuksestaan ja kohtaamisistaan paavi Franciscuksen kanssa, aikaisempien patriarkkojen ja paavien kohtaamisista.

Hän ottaa kantaa myös muihin tärkeisiin kysymyksiin, joiden edessä molemmat kirkot ovat, kuten kristikunnan yhtenäisyydestä ja uskontojen välisestä vuoropuhelusta, ensisijaisuudesta, konsiilisuudesta, maahanmuutosta, ilmastomuutoksista, sosiaalisesta epäoikeudenmukaisuudesta ja fundamentalismista, joista kaikista on tarkoitus keskustella myös tulevassa Pyhässä ja Suuressa synodissa, joka kokoontuu 2016 Istanbulissa.

La Civiltà Cattolica on jesuiittojen aikakauslehti, joka ilmestyy Roomassa Italiassa. Se on ilmestynyt keskeytyksettä vuodesta 1850 alkaen ja on vanhin italialainen aikakauslehti ja samalla yksi vanhimmista koko maailmassa. Se on myös ainoa julkaisu, joka on suoraan Pyhän istuimen sihteeristön tarkistama. Lehdellä on noin 10 000 tilaajaa.

Haastattelu on luettavissa kokonaan englanninkielisenä käännöksenä ekumeenisen patriarkaatin sivuilta (ks. linkki alaosassa)

Ortodoksi.net
1.4.2015

Ks. Ekumeeninen patriarakaatti: Interview of the Ecumenical Patriarch Bartholomew I (La Civiltà Cattolica)

Ei kommentteja | Luokka: Konstantinopoli, ekumenia, roomalaiskatolinen kirkko, Italia, Turkki, Vatikaani

Keskiviikko, Huhtikuu 1, 2015 - 10:19Ekumeeninen patriarkka vetoaa vapaan veden saamisen puolesta


Viidentoista vuoden ajan olemme tuoneet uskonnollisten ja siviilijohtajien sekä teologien ja poliitikkojen tietoisuuteen ahdinkoa planeettamme vedestä. Koska meillä on huoli ja sääli luonnonympäristön suojelun tilasta ja sen säilyttämisestä kaikkialla Jumalan luomakunnassa - maassa, vedessä, ilmassa ja jokaisessa elävässä olennossa: ihmisissä, eläimissä ja kasveissa - katsomme asianmukaiseksi puuttua maailman vesipäivänä kysymykseen ihmisten oikeudesta veteen ja viemäröintiin.

Kuten olemme useaan otteeseen vahvistaneet, tuemme ja olemme sitoutuneet erilaisiin ihmisoikeusjulistuksiin ja muihin kansainvälisiin sitoumuksiin, että ympäristön resurssit ovat Jumalan lahja maailmalle eikä niitä voida myöskään pitää tai hyödyntää yksityisenä omaisuutena. Lisäksi niiden kestävä ja taloudellinen hoitaminen edellyttävät sopusuhtaista oikeudellista ja kanonista sitoutumista, jota ei voi kumota tai jättää huomiotta. Mikä tahansa maapallomme resurssien väärinkäyttö ja - ennen kaikkea vesi elämän ja uudistumisen lähteenä ja symbolina - on ristiriidassa sen pyhän ja sosiaalisen velvollisuuden kanssa, mikä meillä on muita ihmisiä kohtaan ja varsinkin niitä kohtaan, jotka elävät köyhyydessä ja yhteiskunnan marginaalissa.

Vesi on ihmisen perusoikeus, jonka on oltava kaikkien ihmisten saatavilla rodusta, sukupuolesta, etnisestä taustasta, sosiaaliekonomisesta asemasta tai mistään muustakaan syrjinnästä huolimatta. On valitettavaa, että maailmanlaajuinen yhteisö unohtaa nämä perusperiaatteet ja on traagista, että maailmanlaajuinen yhteisö ehkä haluaa ohittaa nämä perustotuudet. Miten voimme - järkevinä ja vastuullisina ihmisinä - sallia yli neljänneksen maailman väestöstä elävän ilman saatavilla olevaa puhdasta juomavettä, kun taas lähes puolet maailman väestöstä joutuu nöyrtymään riittämättömän puhtaanapidon edessä. Kehitys yhdenkään ihmisen elämän kustannuksella ei ole koskaan kehitystä vaan taantumista. Ahneus kasvun suojassa loukkaa Jumalan kuvaa lähimmäisissämme.

Me kehotamme kiihkeästi kaikkia hyväntahtoisia ihmisiä olemaan tietoisia muiden ihmisten kulutuksesta ja tarpeista. Etsikää tapoja suojella vettä - jokia, järviä ja valtameriä - niin, etteivät yhteisöt ja teollisuus enää saastuttaisi niitä ilman vastuuseen joutumista. Vetoamme hartaasti suuryrityksiin ja liikelaitoksiin, että ne etsisivät ja löytäisivät vaihtoehtoisia keinoja tuotantoon, keinoja, jotka eivät saastuta tai vahingoita maapallon resursseja pelkän voiton vuoksi. Rukoilemme erityisesti maailmanrauhaa Lähi-itään, missä vettä käytetään aseena vainoissa ja tuhoamisessa.

HP Ekumeeninen patriarkka Bartholomeos

Maailman vedenpäivänä 22.3.2015

(Käännös suomeksi: Ortodoksi.net, kuva ekumeenisesta patriarkasta © Ekumeeninen patriarkaatti)

Ks. Ekumeeninen patriarkaatti: Statement on Water

Ei kommentteja | Luokka: Konstantinopoli, koko maailma, Ortodoksinen maailma, Turkki

Torstai, Maaliskuu 26, 2015 - 17:15Helsingin metropoliitan muu “rikelista” julkistettiin

KP Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leo on arkkipiispan ylidiakoni Jyrki Härkösen mukaan kysynyt neuvoa Konstantinopolin ekumeenista patriarkaatista muihinkin Helsingin ortodoksisessa hiippakunnassa tapahtuneisiin kanonisiin ongelmiin. Asiasta kirjoittaa luterilainen Kotimaa24-media maksullisilla Internet-sivuillaan.

Ylidiakonin mukaan arkkipiispan eittämät kysymykset koskevat paikalliskirkon liturgista järjestystä, jonka mukaan noudatamme Suomen ortodoksisessa kirkossa Ekumeenisen patriarkaatin järjestystä.

Paljon julkisuudessa olleen alttari-invaasion lisäksi kysymyksiä on esitetty Konstantinopolin ekumeeniselle patriarkaatille myös mm. Helsingin hiippakunnassa tapahtuneista vihkimysperiaatteista. Härkösen mukaan Helsingin hiippakunnassa on rikottu tätäkin ortodoksista periaatetta, kun hiippakunnan piispa on vihkinyt pappeuteen useammin kuin kerran eronneen miehen sekä useamman miehen, jonka vaimo ei ole ortodoksiseen kirkkoon kuuluva, kuten ortodoksisen perinteen mukaan tulisi olla. Yhdessä tapauksessa vaimo on jopa kristilliseen kirkkoon kuulumaton.

Härkösen mukaan nykyisillä tuonkaltaisilla käytänteillä luterilaisen enemmistökirkon periaatteet ujuttautuvat vähemmistökirkon sisään. Siksi on hyvä päivittää nämäkin periaatteet, joita koko Ekumeeninen patriarkaatti noudattaa kanonisissa linjauksissaan. Pienellä Suomen autonomisella kirkolla ei ole mahdollista poiketa kirkon käytänteistä millään tavalla eroamatta koko ortodoksisesta yhteisöstä ja joutumatta ns. skismaattiseen tilaan.

Konstantinopolin ekumeeninen patriarkaatti edustaa suurta joukkoa ortodokseja ja erittäin laajaa aluetta, useissa maissa ja maanosissa toimivia ortodoksisia kirkkoja. Nykyisen käytännön mukaan - kun Rooman ortodoksinen patriarkaatti on lakannut ja siitä on tullut paavin johtama roomalaiskatolinen kirkko - Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka on kaikkien itsenäisten paikalliskirkkojen joukossa ensimmäinen ja ekumeeninen eli maailmanlaajuinen, “ensimmäinen vertaistensa joukossa”. Ei siis Rooman paavin kaltainen kirkollinen yksinvaltias, vaan enemmänkin kaikkien paikalliskirkkojen päämiesten puheenjohtaja silloin, kun siihen on tarvetta. Jokainen paikalliskirkko toimii itsenäisenä oman järjestyksensä mukaisesti, mutta kiistatilanteissa - kuten esimerkiksi aivan äskettäin Tšekinmaan ja Slovakian täysin itsenäisessä ortodoksisessa kirkossa syntyneessä kiistassa (kts. Ortodoksi.netin uutisia aiheesta) - Ekumeeninen patriarkka on toiminut selvittelijänä ja sovittelijana.

Jokaisessa paikalliskirkossa on piispojen muodostama piispainkokous, Pyhä synodi, joka viime kädessä määrittelee alueellaan (patriarkaatissa) toimivat säännöt ja muut periaatteelliset linjaukset. Kaikkia ortodoksisia paikalliskirkkoja koskevat kanoniset ja opilliset päätökset voidaan tehdä vain ns. ekumeenisissa synodeissa, kirkolliskokouksissa, joista viimeisin on pidetty vuonna 787 ja seuraavaa - tosin mahdollisesti ei ihan niin laajaa, että sitä voitaisiin kutsua ekumeeniseksi synodiksi - valmistellaan par’aikaa ja sen on tarkoitus kokoontua Istanbulissa mahdollisesti parin vuoden sisällä.

Ortodoksi.net
26.3.2015

Ks. Kotimaa24: Arkkipiispa Leo kysynyt ohjeita pyhältä synodilta (uutissivu on maksumuurin takana)

Ei kommentteja | Luokka: arkkipiispa, piispainkokous, ekumenia, Patriarkaatit, Suomen ortodoksinen kirkko, Helsingin hiippakunta, luterilainen kirkko, Tsekki ja Slovakia, Turkki, Ortodoksinen maailma, roomalaiskatolinen kirkko, Konstantinopoli, Suomi

Maanantai, Maaliskuu 23, 2015 - 21:49Helsingin antikanoninen tapahtuma Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin Pyhässä Synodissa

Konstantinopolin Ekumeenisen patriarkaatin Pyhä Synodi kokoontui säännönmukaiseen kokoukseensa hänen pyhyytensä ekumeenisen patriarkka Bartholomeoksen johdolla tiistaista perjantaihin 17.-20. maaliskuuta 2015. Pyhä Synodi käsitteli kokouksessaan maaliskuun alussa Uspenskin katedraalissa Helsingissä tapahtunutta toimintaa ja käytti kommunikeassaan siitä nimitystä “kanonien vastainen (ἀντικανονικῆς) toimenpide”. Synodi on julkaissut Internetissä seuraavan tekstin päivämäärällä 21.3.2015:

Κατά τάς συνεδρίας ταύτας ἐθεωρήθησαν ἅπαντα τά ἐν τῇ ἡμερησίᾳ διατάξει ἀναγεγραμμένα θέματα, ἐφ᾿ ὧν καί ἐλήφθησαν αἱ προσήκουσαι ἀποφάσεις. Μεταξύ ἄλλων ἐθεωρήθη καί ἀναφορά τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Καρελίας καί πάσης Φιλλανδίας κ. Λέοντος ἐπί προσφάτου ἀντικανονικῆς ἐνεργείας τοῦ Μητροπολίτου Ἑλσιγκίου Ἀμβροσίου, καί ἀπεφασίσθη ὅπως ζητηθῶσι παρά τοῦ τελευταίου πλείονες διευκρινήσεις περί αὐτῆς πρός λῆψιν ἐν συνεχείᾳ τῶν προσηκουσῶν ἀποφάσεων.

(sivulta: http://www.ec-patr.org/docdisplay.php?lang=gr&id=2016&tla=gr)

Vapaasti suomennettuna tekstissä sanotaan:

“Näissä istunnoissa käytiin läpi kaikki esityslistaan kirjatut teemat, joista myös tehtiin asianmukaiset päätökset. Yhtenä aiheena oli Karjalan ja koko Suomen arkkipiispa Leon kirjelmä Helsingin metropoliitta Ambrosiuksen äskeisestä kanonien vastaisesta toimenpiteestä. Viimeksi mainitulta päätettiin pyytää lisäselvitystä tapahtuneesta asiaan kuuluvien päätösten tekemiseksi jatkossa.”

Ortodoksi.net
23.3.2015

Kts. Ekumeeninen patriarkaatti: Ἀνακοινωθέν τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου (21/03/2015).

Ei kommentteja | Luokka: ekumenia, Suomen ortodoksinen kirkko, arkkipiispa, Helsingin hiippakunta, Turkki, Konstantinopoli, Suomi