Vanhus Amerikan Efraimin Suomeen lähettämä kirje 2

Maanantai, Joulukuu26, 2011 / Äiti Kristoduli


Sain kirjeesi ja tahtoisin kirjoittaa sinulle pari sanaa Jeesuksen rukouksesta vahvistaakseni sinua kilvoituksessasi.
Meillä täytyy olla sekä rukousta että tarkkaavaisuutta ( kreik. προσευχή / prosefhi ja προσοχή / prosokhi). Toinen auttaa toista, niin kuin toinen käsi auttaa toista kättä. Rukous tuo tarkkaavaisuuden ja tarkkaavaisuus rukouksen. Tämä tarkkaavaisuus, henkinen raittius eli nepsis, on valoa synnyttävä hyve, joka tekee ihmisen kykeneväksi saamaan tietoa toisesta maailmasta, saamaan tietoa taivaan autuudesta, tuntemaan että hän on rukouksensa aikana maailman ulkopuolella, tuntemaan, että hän on todellakin sisimmässään muuttunut.

Miksi sallimme ajatusten ottavan meidät valtaansa, sitomaan meidät hengellisesti käsistä ja jaloista ja johtamaan meidät teloitettaviksi? Miksi sallimme Paholaisen sitovan itsemme? Miksi meistä tulee onnettomia, kun voimme Kristuksen armosta tulla onnellisiksi? Kun on olemassa hengellinen tarkkaavaisuus, se sulkee pois kaiken tämän. Ja kun kaikki tämä suljetaan pois, mieli on luonnostaan puhdas, ottaa vastaan Jumalan avun, ja rukoilee moitteettomasta. Rukous valtaa vähitellen sydämen tilan ja alkaa muodostua sydämen hiljaisuus (ησυχια / hesykhia), joka ei ole muuta kuin jatkuvaa rukousta Jeesuksen nimessä ja sisäisen ihmisen yleinen rauhoittuminen, kun se maistaa todella ja tuntuvasti tästä elämästä lähtien toisen maailman maun, sitä mistä Kristus itse sanoo meille pyhässä evankeliumissa: ”Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä”.

Sydämen hiljaisuus syntyy siis, kun mieli valloittaa omakseen Jeesuksen rukouksen ja sen jälkeen pääsee sydämeen, ja sydän lausuu Jeesuksen rukousta ilman vaivannäköä. Silloin mieli hajaannuksen ja ajatusten voittajana pääsee ollenkaan väsymättä seuraamaan, kuinka Jeesuksen rukous toistuu jatkuvasti sydämessä.

Sisäisen raittiuden harjoittaminen tarkoittaa ajatusten, mielikuvien, aistien liikkeiden ja yleensä aistien tarkkaamista. Se on sielullinen voima, joka asettuu vastustamaan pahaa, se on ikään kuin selvänäkemistä, niin että ihminen näkee jo kaukaa kiusaukset ja pakenee niitä ryhtyen sopiviin turvatoimenpiteisiin. Sisäinen raittius on keskeytymätöntä ja jatkuvaa rukousta, se on tarkkailija (επίσκοπος / episkopos), joka tarkkaa sydäntä mielen taholta tutkien sydämestä tulevia ja siihen meneviä ajatuksia.

Sisäisen raittiuden työskentely johtaa raittiutta harrastavan ihmisen sisäiseen näkemiseen (θεωρία / theoria) ja sisäisestä näkemisestä viisauteen ja viisaudesta rakkauteen.

Tämä nyt toistaiseksi…

Arvoton vanhus Efraim

Luokka Jeesuksen rukous


(comments are closed).

Äiti Kristoduli

Äiti Kristoduli on Lintulan luostarin nunna. Hän on viettänyt elämästään 27 vuotta ensin luostarissa Kreikassa ja vuodesta 2001 Suomessa. Äiti Kristoduli on julkaissut useita ortodoksisuutta käsitteleviä kirjoja.

Ortodoksi.net